רשימת משתתפים

קבוצהמספר רץשם משפחהשם פרטימגדראגודהמקצה
Ran Ziri2קבוצת נשים
Ran Ziri3קבוצת נשים
Ran Ziri4קבוצת נשים
Ran Ziri5קבוצת נשים
חר"ע5עזריאלשרוןmaleקבוצת גברים
לזרסון - אלעד1אלעדערןmaleקבוצה מעורבת
משלט ת"א2קבוצת גברים
משלט ת"א3קבוצת גברים
משלט ת"א4קבוצת גברים
משלט ת"א5קבוצת גברים
קופמן1חורשעודדmaleקבוצת גברים
קופמן2קבוצת גברים
קופמן3קבוצת גברים
קופמן4קבוצת גברים
קופמן5קבוצת גברים
רצים עם אייל1מרחוםיהודיתfemaleקבוצה מעורבת